Selecteer een pagina

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn en Zorg werkt met gemeenten, werkveld en onderwijs aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst.

Hybride leren

Leren op de werkplek met vernieuwend onderwijs.

Modulair onderwijs

Medewerkers voorbereiden op de toekomst via flexibel en actueel onderwijs.

Practoraat

Meer vernieuwing, verbinding en verbetering via onderzoek.

Hybride leren

Leren op de werkplek met vernieuwend onderwijs.

Modulair onderwijs

Medewerkers voorbereiden op de toekomst via flexibel en actueel onderwijs.

Practoraat

Meer vernieuwing, verbinding en verbetering via onderzoek.

De wereld waarin we vandaag onze zorg verlenen, is een wereld die snel verandert. Daarom werken wij aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. En in ontwikkeling en groei van medewerkers. Zodat zij nu al bijdragen aan deze oplossingen. 

Het CIV Welzijn & Zorg realiseert ook doorbraken in meer vernieuwing, kennis en ontwikkeling. Meer vernieuwing via modulair en hybride onderwijs waarbij we onder andere werkplekleren en moderne leertechnologieën in het onderwijs gebruiken. Meer kennis door regionale samenwerking tussen bijna 40 bedreven partners. En meer ontwikkeling door praktijkonderzoek en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Dit maakt het CIV Welzijn & Zorg het kloppend hart van hybride leren, modulair onderwijs en praktijkonderzoek.  

Het CIV Welzijn & Zorg is een regionaal samenwerkings-verband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten.

Donderdag 24 januari 2019

Inspirerende werkveldbijeenkomst CIV Welzijn & Zorg

Urgentie smeedt hechte verbindingen. Dat blijkt uit de warme begroetingen en de geanimeerde gesprekjes voorafgaand aan de werkveldbijeenkomst van het CIV Welzijn & Zorg in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. De ruim tachtig aanwezigen zijn nieuwsgierig. Willen elkaar inspireren en goede ideeën opdoen. De urgentie is er. Welzijn & Zorg wordt al de tekortsector genoemd. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap wil innovatieve, duurzame oplossingen voor het grote personeelstekort realiseren. Projectideeën zijn er volop.

In het CIV Welzijn & Zorg hebben zorg- en welzijnsorganisaties én vijf gemeenten in de brede regio Leiden zich verbonden aan mboRijnland. Een van die gemeenten is Alphen aan den Rijn. Wethouder Han de Jager – hij heeft Zorg & Welzijn in zijn portefeuille – heet iedereen welkom. “De wereld van welzijn en zorg is enorm aan het veranderen. Zij heeft dringend een innovatie-impuls nodig. Een impuls die gestalte kan krijgen in een hechte samenwerking zoals dit CIV. De partners van het CIV staan met de voeten in de klei en leiden tegelijkertijd goede mensen op. Vanmiddag laten jullie zien waartoe dit kan leiden.”

 

Inspirerende vergezichten

Het Regionaal Investeringsfonds wil het CIV subsidiëren. Een blijde ontwikkeling die ruimte geeft aan de realisatie van mooie projecten. Voordat de aanwezigen daarover worden bijgepraat, presenteert Annette van Krimpen, programmadirecteur CIV Welzijn & Zorg, de nieuwe huisstijl van het CIV. Deze wordt met applaus onthaald.

Innovatief vakmanschap. Het klinkt mooi. Maar in welke richting moet dat vakmanschap zich dan gaan bewegen in de nabije toekomst? Daarover krijgen de aanwezigen een boeiende presentatie van Astrid Westerbeek. Zij is directeur Research van FWG, het adviesbureau voor de zorg. Zij schetst inspirerende vergezichten als het gaat om een veranderende opvatting van welzijn en zorg, technologische innovaties, nieuw personeelsbeleid en een veranderende overheidsbemoeienis.

 

‘Dit voelt al als een succes’

Daarna verdelen de aanwezigen zich rond vier statafels achter in de zaal. Zij praten daar over twee succesvolle projecten én over hoe hybride leren, practoraat en modulair onderwijs de CIV-projecten kunnen ondersteunen.

Een van die projecten is het lerend wijkcentrum Teylingen. Margriet Duijvenvoorden is sociaal makelaar binnen Welzijn Teylingen. “In het wijkcentrum willen we met inzet van studenten de zelfredzaamheid van de mensen bevorderen. Voor ons is het CIV heel belangrijk. mboRijnland levert ons de studenten. De partners leveren de projecten die de studenten in het lerend wijkcentrum kunnen uitvoeren. Zo komen we tot een leefbaarder wijk.” Een succes? Lachend: “We moeten nog beginnen. Maar omdat we alles goed hebben voorbereid en gevisualiseerd, voelt het nú al als een succes!”

 

Grote betrokkenheid

Aan een andere statafel vertelt Margriet Vaessen over het project van Zorgpartners om te komen tot een grotere arbeidsparticipatie van statushouders binnen de zorgorganisatie. “We voeren intakegesprekken waaruit blijkt hoeveel affiniteit deze mensen met de zorg hebben. Wie verdergaat in het proces krijgt een assessment. Er zitten verschillende niveaus bij elkaar. Dat is een uitdaging. Ook een goede werkbegeleiding vinden we erg belangrijk. Wat dit project succesvol maakt, is de grote betrokkenheid van de gemeente, onze zorgorganisatie en mboRijnland. We hebben samen hetzelfde doel. En we willen daar met z’n allen echt voor gaan.”

 

‘Wat een energie …!’

Annette van Krimpen staat tussen de vier statafels glimlachend toe te kijken. “Dit is top! Wat een energie voel je hier stromen! Mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar. Partners inspireren partners. Dat is precies waarvoor een werkveldbijeenkomst is bedoeld.”

Partners CIV Welzijn & Zorg

Werkveld

De Kinderhaven
De Rijnhoven
DSV Verzorgd Leven
Florence Academie
FloreoKids
Gemiva SVG
GGZ Rivierduinen
Groene Hart Ziekenhuis
Ipse de Bruggen
Junis Kinderopvang
Libertas

Leids Universitair Medisch Centrum
Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Radius Leiden en Oegstgeest
Stichting ActiVite
Stichting Eigen&Wijzer
Stichting het Raamwerk
Stichting Morgenwijzer
Stichting Vlietkinderen
TOPAZ
Welzijn Teylingen

Wonderland Groep
Xtra
Zorgpartners Midden-Holland

Koepelorganisaties

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Stichting Care2Care
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
ZorgZijn Werkt

Overheden

Gemeente Alphen ad Rijn
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Woerden
Gemeente Zoetermeer

Onderwijsinstellingen

Hogeschool Leiden
Hoornbeeck College
mboRijnland

Werkveld

De Kinderhaven
De Rijnhoven
DSV Verzorgd Leven
Florence Academie
FloreoKids
Gemiva SVG
GGZ Rivierduinen
Groene Hart Ziekenhuis
Ipse de Bruggen
Junis Kinderopvang
Libertas
Leids Universitair Medisch Centrum
Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Radius Leiden en Oegstgeest
Stichting ActiVite
Stichting Eigen&Wijzer
Stichting het Raamwerk
Stichting Morgenwijzer
Stichting Vlietkinderen
TOPAZ
Welzijn Teylingen
Wonderland Groep
Xtra
Zorgpartners Midden-Holland

Koepelorganisaties

Holland Rijnland
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Stichting Care2Care
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
ZorgZijn Werkt

Overheden

Gemeente Alphen ad Rijn
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Woerden
Gemeente Zoetermeer

Onderwijsinstellingen

Hogeschool Leiden
Hoornbeeck College
mboRijnland

 

Partners CIV Welzijn & Zorg

Werkveld

De Kinderhaven
De Rijnhoven
DSV Verzorgd Leven
Florence Academie
FloreoKids
Gemiva SVG
GGZ Rivierduinen
Groene Hart Ziekenhuis
Ipse de Bruggen
Junis Kinderopvang
Libertas
Leids Universitair Medisch Centrum
Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer
Radius Leiden en Oegstgeest
Stichting ActiVite
Stichting Eigen&Wijzer
Stichting het Raamwerk
Stichting Morgenwijzer
Stichting Vlietkinderen
TOPAZ
Welzijn Teylingen
Wonderland Groep
Xtra
Zorgpartners Midden-Holland

Koepelorganisaties

Holland Rijnland
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Stichting Care2Care
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
ZorgZijn Werkt

Overheden

Gemeente Alphen ad Rijn
Gemeente Gouda
Gemeente Leiden
Gemeente Woerden
Gemeente Zoetermeer

Onderwijsinstellingen

Hogeschool Leiden
Hoornbeeck College
mboRijnland